สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ชื่อ-สกุล นางสาววชิรญาณ์ แสนเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลอื่นๆ

หน้าที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (ดูแลข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร) 

E-mail vachirayas@siamtechno.ac.th
--------------------------------------------------------------------------

ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Download


หมายเหตุ