สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: แบบขออนุญาต/ขออนุมัติ ให้บุคลากรไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงานภายนอก
  รายละเอียด ::

  รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง 

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2015-01-06