สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: แบบรายงานผลการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน
  รายละเอียด ::

  รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิง 

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2015-01-06