สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: ขอหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน
  รายละเอียด ::

  บุคลากรที่ต้องการขอหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ link ที่แนบมานี้ โดยกรอกแบบฟอร์มคำร้อง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม และส่งที่สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

   

  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2017-09-08